Zwroty, reklamacje i wymiany


Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@pado.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Batalionów Chłopskich 10/7, 33-300 Nowy Sącz, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zwracanej rzeczy dołącz formularz: Formularz zwrotu

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem oraz wysłanych do paczkomatów.
Zwrot nie przysługuje innym podmiotom gospodarczym, które na zakup towarów otrzymały fakturę VAT.
Koszty odesłania i opakowania ponosi klient. Towar należy starannie zapakować aby nie uległ uszkodzeniu.
Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się lla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacja

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@pado.pl lub drogą pocztową na adres Batalionów Chłopskich 10/7, 33-300 Nowy Sącz.
Reklamowany towar należy wysłać na adres: Batalionów Chłopskich 10/7, 33-300 Nowy Sącz

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad
 • usunięcia wady
lub złożyć oświadczenie o:
 • obniżeniu ceny
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.
Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.
Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Wymiana

Aby proces wymiany trwał jak najkrócej zamów odpowiedni dla siebie towar opłacając go. Rzecz zwracaną odeślij w formie zwrotu. Zarezerwujesz tym samym towar zanim dotrze do nas Twoja paczka. Zwrotu dokonaj do 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik. Zwrot środków na wskazane konto nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Uwaga! Wymianie podlegają wyłącznie towary fabrycznie nowe i nieużywane. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Do zwracanej rzeczy dołącz formularz, przykładowy tutaj:  Formularz zwrotu
Jeżeli nie posiadają Państwo możliwości wydruku, można wypisać odręcznie formularz, zawierając w nim:

 • numer zamówienia
 • imię, nazwisko, telefon kontaktowy
 • dane do przelewu
Wymienianą rzecz należy zwrócić do nas niezwłocznie na adres:
Batalionów Chłopskich 10/7,
33-300 Nowy Sącz,
Tel: (+48) 503 373 828

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem oraz wysłanych do paczkomatów.
Koszty odesłania i opakowania ponosi klient. Towar należy starannie zapakować, aby nie uległ uszkodzeniu. W przypadku wymiany produktów bez odstąpienia od umowy i utworzenia nowego zamówienia zostanie naliczony koszt wysłania paczki do klienta zgodnie z cennikiem sklepu.
Przedstawiona procedura wymiany towaru nie stanowi obowiązku skorzystania z ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy określonego w rozdziale VII Regulaminu sklepu ani też nie ogranicza w żaden sposób tego uprawnienia.